Miesięczne archiwum: Październik 2017

Akcja Znicz Nysa 2017

znicz-wegorzewo-2-76685

Trwa AKCJA ZNICZ 2017. Na drogach pojawiło się więcej patroli. Policjanci czuwają nad bezpieczeństwem kierowców oraz osób odwiedzających groby. Działania funkcjonariuszy skoncentrowane są na zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku w rejonie cmentarzy na głównych ciągach komunikacyjnych. Policjanci podejmą wszelkie możliwe działania, aby pomóc wszystkim bezpiecznie dojechać, jak również dojść do cmentarzy, na których spoczywają ich bliscy.

Dzisiaj od godz. 6.00 nyscy policjanci rozpoczęli akcję „Znicz 2017”, która potrwa do dnia 2 listopada br. do godz. 24.00. Wspólne działania Policji oraz innych służb będą polegały głównie na zapewnieniu płynnego i bezpiecznego przejazdu w rejonach cmentarzy, na drogach dojazdowych oraz na głównych ciągach komunikacyjnych.
Zadaniem policjantów będzie również eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierowców. Funkcjonariusze zwracać będą uwagę na właściwe używanie świateł zewnętrznych pojazdów (w okresie całej doby). Policjanci będą informować zainteresowanych o możliwości dojazdu do parkingów oraz o występujących utrudnieniach w ruchu drogowym. Jak co roku w tych dniach, przewiduje się wzmożony ruch pojazdów na drogach tranzytowych, jak również pojazdów i pieszych na drogach dojazdowych do cmentarzy i w rejonie samych nekropolii.
W okresie od 27.10.2017 od godz. 12:00 do 3.11.2017 do godz. 8:00, na niektórych drogach naszego powiatu zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu.
Zmiany w organizacji ruchu przy Cmentarzu Komunalnym ( ul. Mieczysława I ):
Zmiany dotyczą m.in. wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Saperskiej (w kierunku do jeziora). Ruch z ulicy Saperskiej skierowany będzie przez Skorochów na drogę krajową 46. Na ulicy Saperskiej wprowadzona zostanie również „strefa zamieszkania”. Parkowanie na tej ulicy będzie możliwe w wyznaczonych miejscach, prędkość maksymalna wynosić będzie 20 km/h, przypominamy także o obowiązku ustąpienia pierwszeństwa pieszym w wyznaczonej strefie. Jednokierunkowa w tym czasie będzie również  ul. Głowackiego.
Na ulicy Mieczysława I po lewej stronie w kier. Otmuchowa będzie obowiązywał całkowity zakaz zatrzymywania, po prawej stronie – „ zakaz postoju” ( do 1 minuty, nie dotyczy osób niepełnosprawnych , posiadających kartę parkingową)
Parkowanie na ul. Obrońców Tobruku będzie możliwe od budynku PWSZ do Wieży Ciśnień z możliwością zawrócenia w jej rejonie. Zostanie tam wprowadzona strefa zamieszkania- parkowanie w wyznaczonych miejscach, prędkość ograniczona do 20 km/h , pierwszeństwo poruszania się mają piesi !
Policja prosi aby kierujący nie zostawiali swoich pojazdów na odcinku drogi od ul. Eichendorfa do parkingu z uwagi na utrudnienia dojazdu na parking główny.
Możliwy będzie przejazd przez tamę na ul. Słonecznej. Wprowadzony będzie ruch jednokierunkowy jadąc od miejscowości Skorochów do ul. 3 Maja.
Zmiany organizacji w ruchu przy cmentarzu na ul. Złotogłowickiej
Jak co roku będzie można parkować samochody w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi (tereny zielone). Po prawej stronie jadąc od miasta obowiązywał będzie całkowity zakaz zatrzymywania, po lewej „zakaz zatrzymywania” – nie dot. chodników.
Zmiany organizacji w ruchu przy cmentarzu na ul. Szczecińskiej:
Na ul. Baligrodzkiej (od ul. Krawieckiej do Czarnieckiego) wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy (na Hajduki Nyskie), na tej ulicy będzie możliwość parkowania samochodów po prawej stronie, ruch jednokierunkowy wprowadzony zostanie także na ul. Szczecińskiej. Parkowanie będzie możliwe od ul. Ściegiennego do parkingu przy cmentarzu po lewej stronie jezdni.
W związku z przewidywanym dużym natężeniem ruchu kierujących i pieszych w okresie „Dnia Wszystkich Świętych” oraz w trakcie całej  akcji „Znicz”, policjanci proszą kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie cmentarzy. Parkowanie w miejscach wyznaczonych. Stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy, znaków i sygnałów drogowych. Przypominają również o tym, by w zaparkowanych samochodach nie pozostawiać w widocznych miejscach wartościowych przedmiotów jak również nie zabierać ich ze sobą na cmentarz.
Policjanci na bieżąco będą udzielali informacji o możliwościach dojazdu oraz o utrudnieniach w ruchu.
Przypominamy również o ograniczeniach w ruchu pojazdów ciężarowych i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, w następujących terminach:
– 31.10.2015 od godziny 18:00 do godziny 22:00;
– 01.11.2015 od godziny 8:00 do godziny 22:00.
Źródło KKP NYSA