Miesięczne archiwum: Lipiec 2017

➡Święto Policji

„Podziękowania za codzienną służbę i życzenia satysfakcji z pracy to słowa, które były najczęściej kierowane pod adresem policjantów uczestniczących w powiatowych obchodach Święta Policji. Tegoroczna uroczystość, która odbyła się w Muzeum Powiatowym w Nysie zgromadziła funkcjonariuszy z powiatu nyskiego, a także przedstawicieli władz samorządowych oraz instytucji współpracujących na co dzień z Komendą Powiatową Policji w Nysie.
Święto Policji to także czas otrzymywania przez policjantów awansów na wyższe stopnie służbowe oraz wyróżnienia funkcjonariuszy i pracowników Policji, którzy w sposób szczególny przyczynili się do poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu nyskiego oraz promowania naszego regionu.” – Starostwo Powiatowe w Nysie

źródło: Starostwo Powiatowe w Nysie